انضباطی و ثبت نام

به نام خدا
توکل بر خدا ،سرمایه است.
آیین نامه انضباطی:
1- حضور به موقع در مدرسه و خروج از مدرسه در پایان ساعت مقرر
2- آوردن وسایل اضافی اعم از، زنجیر ،حلقه ، گردن بند، مجله، لوازم آرایش و....موجب کسر یک نمره انضباط و ضبط اشیاء مورد نظر خواهد شد.
3- دانش آموزان موظفند موازین اسلامی ومقررات آموزش و پرورش را در اخلاق و رفتار خویش رعایت کنند که اهم آنها عبارتند از:
الف) رعایت شعایر دینی
ب) رعایت ادب و احترام نسبت به کادر ، اساتید و دیگر کارکنان دبیرستان
ج) رعایت حسن رفتار و اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان
د)عدم استفاده از وسایل آرایشی بخصوص کاشت ناخن و رنگ مو و ابرو.
4-سعی شایسته در تحصیل ، رعایت مقررات آموزشی و تربیتی ، انجام فرایض دینی و مشارکت در فعالیتهای اجتماعی مدرسه
5_ لباس دانش آموزان باید از نظر دوخت ساده  ودارای ظاهری اراسته ومتناسب با محیط آموزشی و تربیتی مدرسه  وباید لباس فرم دبیرستان  باشد و از تغییر لباس (تنگ و کوتاه کردن) اکیدا خودداری شود.
6-حضور در مدرسه در غیر ساعات مقرر برای استفاده از زمین ورزشی ، اردوی مطالعاتی، آزمایشگاه ، کتابخانه ، فعالیتهای پرورشی و.... منوط به اجازه ولی دانش آموزان و موافقت مدیر و به سرپرستی او یا یکی از کارکنان مدرسه مجاز خواهد بود .
7-حضور مرتب در مدرسه و کلاس درس در تمام مدتی که مدرسه دایر است .
8-رعایت بهداشت و نظافت فردی و همکاری با دانش آموزان دیگر و مسولین مربوط در پاکیزه نگهداشتن فضای مدرسه
9- خودداری از هر گونه خرید و فروش در محیط دبیرستان.
10-مراقبت از وسایل شخصی  وهمینطور حفظ ونگهداری اموال و تجهیزات و ساختمان مدرسه.
11-حضور دانش آموزان درمراسم دینی و همینطور فریضه نماز و دعا الزامی است.
12- هر تاخیر دانش آموز موجب کسر 25/0 از نمره انضباط خواهد شد .
13- در صورت غیبت دانش آموزاولیاء بایدحداکثرتا ساعت 8:00 به مدرسه اطلاع دهندوبرای موجه نمودن شخصا در مدرسه حضور یابند.
14- سه بار اخراج از کلاس درس به هر عنوان (درسی ، انضباطی )موجب تعلیق تحصیل دانش آموز به مدت یک هفته می شود و حضور ولی در مدرسه الزامی خواهد بود.
15- همراه داشتن گوشی همراه و هرگونه وسایل الکترونیکی صوتی و تصویری مثل cd، فلش و.... در مدرسه ممنوع میباشد و در صورت مشاهده ضبط شده و تا آخر سال نزد مدرسه خواهد ماند.
16- حضور دانش آموز از بدو ورود به مدرسه تا اتمام ساعات درسی الزامی است و دانش آموز حق خروج از مدرسه را تا پایان ساعات درسی ندارد و درصورت  انجام موجب کسر سه نمره انضباط وتصمیم شورای دبیران درباره وی خواهد بود.
17- هر گونه درگیری فیزیکی و لفظی و عدم رعایت عفت کلام با دیگر دانش آموزان و یا کارکنان آموزشگاه ممنوع بوده ودر صورت ارتکاب  3 نمره از انضباط دانش آموز کسر و ادامه تحصیل دانش آموز خاطی منوط به تصمیم شورای دبیران خواهد بود .
18-خروج دانش آموز از دبیرستان در ساعات تفریح موجب کسر 25/0 نمره انضباط و اطلاع به والدین خواهد بود .
19- توبیخ و کسر نمره انضباط در موارد خاص و با نظر کادر مدرسه.