فعالیت های کلاس های تابستانی

کارگاه خلاقیت...

کلاس نقاشی، پتینه و چاپ استاد سید معصومه حسینی...

کلاس عکاسی ( تابستان ۹۷)...