فعالیت های سلامت روح و جسم

در زمینه ی سلامت روح در این مجموعه توجه خاصی به بحث های مهارت های زندگی می شود، با برگزاری کلاس هایی در این زمینه برای دانش آموزان، اولیا و همکاران سعی در افزایش این مهارت ها داریم. همچنین در بخش سلامت جسم بوفه ی دبیرستان با پخت انواع غذاهای خانگی و عدم استفاده از مواد اولیه غیر مجاز ( سوسیس، کالباس، چیپس و پفک) سعی در بهبود سلامت فرزندان این سرزمین دارد،

کارگاه آموزشی دکتر اسماعیل تبار برای والدین...