فعالیت های آموزشی

با در نظر داشتن اهداف مدرسه در بعد آموزشی که همانا شکوفایی استعدادها، یادگیری متناسب با نیازهای یادگیرنده ی قرن بیست و یکم و توجه به برآوردن نیازهای دانش آموزان در ابعاد مختلف می باشد، سعی می کنیم برای رسیدن به آنها با توکل به خدای مهربان و با استفاده از کادر آموزشی مجرب و برنامه ریزی های دقیق و ایجاد محیطی امن و عاطفی برای بچه ها گام های موثری برداریم ان شاءالله.

آزمایشگاه...

تقدیر از دانش آموزان برتر قلمچی در دبیرستان تهذیب...

فعالیت های آموزشی سال 96-97...