فعالیت های پرورشی

یکی از ارکان مهم در تربیت انسان موفق، مباحث پرورشی است و به راستی که این فعالیت ها باید همگام با رشد انسان از مقطع ابتدایی و در ادامه در سنین بالاتر مورد توجه قرار گیرد.

تبریک تولد دانش آموزان...

طرح کلاس باحال هفته...

طرح چای داغ...