سخن مدیریت

در مجالی که برایم باقیست، باز همراه شما مدرسه ای می سازم که در آن همواره ، اول صبح به زبانی ساده مهر تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده ی عشق، آفریننده ی ماست. مهربانیست که ما را به نکویی، دانایی، زیبایی و به خود می خواند.

معرفی کتاب
سخن بزرگان
پیامبر اکرم (ص) حضرت رسول

قال رسول الله صلی الله علیه و آله: قال الله تعالی: الصوم لی و انا اجزی به رسول خدا فرمود خدای تعالی فرموده است : روزه برای من است و من پاداش آن را می دهم. وسائل الشیعه ج 7 ص 294، ح 15 و 16 ; 27 و 30

ویدئو منتخب
اطلاعیه ها